Keten overstijgende aanpak

Ketenoverstijgende aanpak

Veiligheidshuis Baronie Breda is een netwerksamenwerking tussen de verschillende ketens straf (politie en justitie), zorg (organisaties zorg en welzijn) en bestuur (gemeenten). De samenwerking richt zich op de aanpak van complexe problematiek. Specialisten bieden ondersteuning in casussen waar professionals binnen de reguliere ‘eigen’ keten niet voldoende tot een duurzame en doeltreffende oplossing komen. Er is intensieve samenwerking nodig tussen de verschillende ketens straf, zorg en bestuur. Professionals kunnen een complexe casus aanmelden bij het Veiligheidshuis.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een animatie laten ontwikkelen waarin de werking van het veiligheidshuis duidelijk uitgelegd wordt.

District de Baronie

Het werkgebied van Veiligheidshuis Baronie Breda bestaat uit elf gemeenten. Het Veiligheidshuis is gevestigd in het centrum van Breda. Vanuit deze locatie werken straf- en zorgpartners en gemeenten samen.

In totaal zijn er in Nederland 33 Veiligheidshuizen. Bekijk voor meer informatie de landelijke website van de Veiligheidshuizen.

Kaartje samenwerkende gemeenten

Maatwerk complexe problematiek

Regisseurs coördineren de samenwerking tussen de verschillende ketens straf, zorg en bestuur.

Doelgroepoverleg

.
Casusoverleg

Er zijn diverse overlegvormen in het Veiligheidshuis voor de bespreking van complexe problematiek.

Netwerk

.
Netwerk

Het Veiligheidshuis verbindt professionals uit de verschillende ketens straf, zorg en bestuur.

Veiligheidshuis baronie Breda, faciliteiten

.
Faciliteiten

Partners van het Veiligheidshuis kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten.

Maatwerk complexe problematiek

Regisseurs coördineren de samenwerking tussen de verschillende ketens straf, zorg en bestuur.
.

Doelgroepoverleg

Casusoverleg

Er zijn diverse overlegvormen in het Veiligheidshuis voor de bespreking van complexe problematiek.

Netwerk

Netwerk

Het Veiligheidshuis verbindt professionals uit de verschillende ketens straf, zorg en bestuur.

Veiligheidshuis baronie Breda, faciliteiten

Faciliteiten

Partners van het Veiligheidshuis kunnen gebruik maken van diverse faciliteiten.